voor inwoners, met gemeenten

Waar wilt u naartoe?

Gaat het om een gewone rit of is het nodig om een prioriteitsrit te reserveren?

Reserveer een rit

U maakt een reservering telefonisch via 0900 – 9668 of op deze website.

Aankondiging (de taxi is in de buurt)

Als u wilt, ontvangt u een telefoontje of SMS vlak voordat u wordt opgehaald.

U wordt opgehaald

De Wmo-taxi haalt u op bij de voordeur. Bij (verzorgings)flats en grotere gebouwen is dit de centrale hoofdingang. De chauffeur kan daar uiterlijk een kwartier eerder tot een kwartier later dan de afgesproken vertrektijd zijn.

De reis

Het kan zijn dat de chauffeur ook andere mensen moet ophalen of afzetten. Hierdoor moet de Wmo-taxi soms een stukje omrijden. Uw rit kan hierdoor langer duren. Natuurlijk betaalt u gewoon voor de kortste route.

Plaats van bestemming

De chauffeur zet u af bij uw bestemming, helpt u eventueel, met uitstappen, met uw bagage en het begeleiden naar de (voor)deur.

Weer naar huis

U wordt op de afgesproken plaats opgehaald. De chauffeur kan een kwartier eerder tot een kwartier later dan de afgesproken vertrektijd bij u zijn. Bij de hoofdingangen van Tergooi Hilversum en Blaricum staan taxizuilen. Hier reserveert u eenvoudig een rit terug naar huis. U wordt dan binnen 30 minuten opgehaald.

Betalen

U betaalt uw gemaakte ritten via automatische incasso. Eens per maand wordt deze afgeschreven van uw bankrekening.