voor inwoners, met gemeenten

Heeft u een klacht? Geef deze binnen 14 dagen door aan het onafhankelijk klachtenbureau.
Dit kunt u op de volgende manieren doen:

  • Telefonisch, via het gratis telefoonnummer: 0800-9668294
  • Via de klachtenkaart. Deze vindt u in de Wmo-taxi of haalt u bij het Wmo-loket van uw gemeente
  • Via het online klachtenformulier

Wat doen we met klachten?

Het Klachtenmeldpunt is een onafhankelijk onderdeel. Het meldpunt neemt uw klacht in behandeling en zorgt ervoor dat uw klacht op de juiste plek terecht komt. Dat kan bijvoorbeeld een van de vervoerders zijn of Regio Gooi en Vechtstreek.

U ontvangt van het klachtenmeldpunt altijd een ontvangstbevestiging. Uw klacht wordt daarna schriftelijk beantwoord door de vervoerder.

Het indienen van een klacht heeft geen gevolgen voor het boeken van volgende ritten.

Ontevreden over de afhandeling

Bent u niet tevreden met de klachtafhandeling of komt u er niet uit, dan kunt u contact opnemen met het klachtenmeldpunt van Regio Gooi en Vechtstreek, telefonisch via 035-692 62 02 of per mail via klachtenmeldpunt@regiogv.nl