Klachten

Heeft u klachten? Meldt u deze dan binnen 14 dagen bij het onafhankelijk klachtenbureau. Dit kunt u op de volgende manier doen:

  • Telefonisch, via het gratis telefoonnummer: 0800-9668294
  • Schriftelijk, via de klachtenkaart. Deze klachtenkaart kunt u in de Wmo-taxi vinden. Of u kunt een klachtenkaart ophalen/opvragen bij het Wmo-loket van uw gemeente.
  • Via de website, klik hier om het formulier te openen.