Wmo-taxi Gooi en Vechtstreek is een gesloten vervoersysteem en alleen toegankelijk voor personen die door één van de deelnemende gemeenten gecompenseerd worden in hun mobiliteitsbehoefte in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze personen worden gebruikers genoemd.

Het doel van de opdracht is de gebruikers deel te laten blijven nemen aan de maatschappij. Het betreft een kwetsbare groep uit de samenleving die deels afhankelijk is van een goed functionerend vervoersysteem om volwaardig deel te kunnen nemen. Van de beoogde leverancier wordt dan ook verwacht dat hij zich verdiept in de doelgroep(en).

Het betreft vervoer van gebruikers met een mobiliteitsbeperking al dan niet met behulp van hulpmiddelen zoals rollators, rolstoelen, scootmobielen, speciaal getrainde honden.

U kunt gebruik maken van de Wmo-taxi:
- als u een Wmo-pas heeft ontvangen van uw gemeente.
- u komt in aanmerking voor deze pas als u recht heeft op een Wmo-vervoervoorziening.
- een Wmo-vervoervoorziening kunt u aanvragen bij het Wmo- of Zorgloket van uw gemeente.