ISO-gecertificeerd
DVG beschikt over een kwaliteitssysteem dat is gecertificeerd conform de NEN-EN-ISO 9001:2008. Dit houdt in dat wij werken volgens vaste procedures. Regelmatig vinden interne controles plaats om erop toe te zien dat deze procedures worden nageleefd. Uiteraard wordt hierbij ook gecontroleerd of deze procedures nog steeds de beste kwaliteit bieden. Daarnaast vinden er periodiek ook externe controles plaats door de KIWA

Milieu-certificaat
DVG is in het bezit van het ISO 14001-2004 certificaat. ISO 14001 is een standaard op het gebied van milieumanagement die is ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO). Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm kunnen de milieurisico's van de bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk verminderd worden.

TX-Keur
Bestax, Hop en Verhoef beschikken over het TX-Keur. Het TX-Keur is het kwaliteitskeurmerk in de sector taxivervoer. Dit keurmerk geeft u als passagier de garantie dat u te maken heeft met een taxionderneming die voldoet aan de hoogste eisen wat betreft veiligheid, betrouwbaarheid en vakkundigheid. Taxibedrijven die gecertificeerd zijn met het TX-Keur committeren zich bewust aan deze eisen. Zij komen hiermee tegemoet aan de behoeften van de consument.